Tunaikan Hak Mereka, Zakat Selamatkan Diri Dan Harta Kita

Tunaikan Hak Mereka, Zakat Selamatkan Diri Dan Harta Kita

33%

Donasi Terkumpul

Rp 327.003.567
dari target donasi Rp 1.000.000.000

Sisa Waktu

Rp

Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim atau badan usaha yang dimiliki oleh orang Islam untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.

Zakat dikeluarkan dari harta yang dimiliki. Akan tetapi, tidak semua harta terkena kewajiban zakat. Syarat dikenakannya zakat atas harta di antaranya:

  • harta tersebut merupakan barang halal dan diperoleh dengan cara yang halal;
  • harta dimiliki penuh oleh pemiliknya;
  • harta merupakan harta yang dapat berkembang;
  • harta mencapai nishab sesuai jenis hartanya;
  • harta melewati haul;

Yuk tunaikan zakat sekarang. Zakat yang kita sisihkan dapat membantu mereka mencapai kualitas hidup yang lebih baik, dan bisa bermanfaat bagi sesama.

Mari kita raih syurga Allah dengan menunaikan kewajiban Zakat yang hukumnya sama seperti wajib menuikan shalat.

“Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman (jannah) dan di mata air-mata air, sambil mengambil apa yang diberikan kepada mereka oleh Rabb mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam, dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun (kepada Allah). Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.” (QS. Adz-Dzariyat ayat 15-19).

Tanggal Donatur Nominal
Total Donasi Online Rp 327.003.567
Total Donasi Offline Rp 0
Total Rp 327.003.567

BANTU SEBARKAN KEBAIKAN

Ayo ikut berkontribusi dalam gerakan peduli umat !
Ajak lebih banyak orang untuk mewujudkan program kebaikan ini.

Jadi Fundraiser

Donatur

30/09/22

Ya Allah angkatlah seluruh penyakit pada keluarga hamba dan bukakan pintu rezeki dan keberkahanMu yg seluas-luasnya.. Aamiin YRA


29/09/22

Semoga tersalurkan kepada yang berhak menerima


21/09/22

bismillah semoga berkah


15/09/22

-


09/09/22

Semoga cucu hamba : Arkana Abisatya Yudanto menjadi anak sholeh dan sehat selalu, diangkat semua penyakitnya dan diberi kesembuhan yang sempurna tanpa meninggalkan sakit yang lain.


02/09/22

-


31/08/22

-